Grupa Teraz

Grupa Teraz to zespół doświadczonych trenerów, konsultantów i coachów z zapleczem biznesowym
i psychologicznym.

Uczymy takich technik i rozwiązań, które sami potrafimy zastosować.

Wprowadzamy demonstracje trenerskie - a nawet je nagrywamy, zostawiając po szkoleniu materiał edukacyjny w postaci specjalnie nakręconego filmu szkoleniowego.

Realizujemy szkolenia w sposób konsultacyjny - za każdym razem powstaje szkolenie, które jest 'dostrajane' do tego, co jest kluczowe dla rozwoju kompetencji uczestników i możliwe do zastosowania już pierwszego dnia po treningu.

Grupa Teraz

Wchodzimy głęboko w specyfikę rynku i firmy, by optymalnie dopasować metodologię, ćwiczenia i inne narzędzia szkoleniowe do tego, co jest prawdziwym doświadczeniem uczestników.

Obserwujemy, że to podejście budzi szacunek i motywuje do wytężonej pracy na szkoleniu.

Nasza misja to wspierać innych w budowaniu ich tożsamości zawodowej,
aby chcieli i umieli osiągać cele zawodowe, a w swoim życiu satysfakcję.

Jesteśmy zespołem doświadczonych trenerów, konsultantów i coachów z zapleczem biznesowym i psychologicznym.
Grupa Teraz - szkolenia, coaching, narzędzia psychometryczne, doradztwo