Grupa Teraz

Coaching

Można powiedzieć, że termin „coaching” obrósł już licznymi mitami, a procesowi coachingu może zostać poddane praktycznie wszystko od obszarów związanych z biznesem, sportem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem, relacjami interpersonalnymi, po odpowiedź na pytanie – jak wieść szczęśliwe życie?

Czasem zdarza się jeszcze, że coaching traktowany jest jak wiedza niemal tajemna.

Nam w Grupie Teraz bliskie jest podejście, że coaching jest metodą naturalną, której fundament stanowi efektywna komunikacja skoncentrowana na doskonaleniu umiejętności i/lub zmianie postawy, otwierającą potencjał osób do osiągania coraz lepszych rezultatów.

Nasze wieloletnie doświadczenia coachingowe związane z obszarem biznesowym są spójne z coraz częściej przytaczanymi doniesieniami, potwierdzającymi, że coaching ma wymierny wpływ na osiągane przez firmy rezultat:

  • skuteczny coaching w terenie powoduje 17% wzrost efektywności sprzedażowej przedstawicieli,
  • skuteczny coaching w terenie jest często zasadniczym czynnikiem różnicującym przedstawicieli realizujących od nierealizującym celów sprzedażowych.

Efekty powyższe można oczywiście osiągnąć, gdy coaching traktuje bardziej jako proces skoncentrowany na rozwoju niż epizodyczną interwencję. Grupa Teraz jest do dyspozycji Twojej firmy W Grupie Teraz wspieramy działania coachingowe firm w następujących obszarach:

  • coaching sprzedaży,
  • coaching menedżerski,
  • coaching rozwojowy.
Grupa Teraz | Coaching