Grupa Teraz

Narzędzie psychometryczne

Jeśli Twoja firma potrzebuje psychologicznego wsparcia w podjęciu ważnych dla biznesu decyzji personalnych, Grupa Teraz pomoże w efektywnym wykorzystaniu poniższych narzędzi psychometrycznych.

Insights Discovery®

Insights Discovery® jest licencjonowaną metodą diagnozującą i opisującą indywidualny styl funkcjonowania oraz jego konsekwencje dla interakcji zachodzących pomiędzy jednostką a jej środowiskiem społecznym. Insights Discovery® jest narzędziem, którego podstawą jest teoria osobowości Carla Gustava Junga. Kwestionariusz Preferencji Insights Discovery został zwalidowany w populacji polskiej.

Uzyskane rezultaty świadczą o wysokiej rzetelności oraz trafności narzędzia. Jak żadne inne narzędzie psychometryczne, Insights Discovery® z jednej strony podkreśla indywidualność człowieka, pomagając zrozumieć co leży u jej podstaw, z drugiej zaś nie zamyka go w sztywnych ramach jednego typu, pokazując ścieżki rozwoju i potencjalnych zmian osobowości.

Extended DISC

Extended DISC jest profesjonalnym narzędziem diagnozującym organizacje, zespoły oraz indywidualny potencjał pracowników. Model zbudowany jest w oparciu o teorię Carla Gustava Junga. Unikalny system budowania raportów umożliwia różną, w zależności od potrzeb, prezentację wyników zarówno dla pojedynczych osób jak i grup. Kwestionariusz Analizy Indywidualnej Extended DISC, został adaptowany kulturowo oraz walidowany statystycznie dla polskiej populacji. Jest z powodzeniem stosowany w Polsce od ponad 10 lat w ponad 1 000 organizacji.

Analiza Indywidualna jest stosowana w wielu organizacjach na świecie, między innymi w takich obszarach jak: rekrutacja, budowanie ścieżek kariery, awanse wewnętrzne, coaching i mentoring oraz programy rozwoju umiejętności przywódczych.

Grupa Teraz | Narzędzia psychometryczne