Grupa Teraz
Grupa Teraz

Wchodzimy głęboko w specyfikę rynku i firmy, by optymalnie dopasować metodologię, ćwiczenia i inne narzędzia szkoleniowe do tego, co jest prawdziwym doświadczeniem uczestników. Obserwujemy, że to podejście budzi szacunek i motywuje do wytężonej pracy na szkoleniu.

Uczymy takich technik i rozwiązań, które sami potrafimy zastosować.

Wprowadzamy demonstracje trenerskie - a nawet je nagrywamy, zostawiając po szkoleniu materiał edukacyjny w postaci specjalnie nakręconego filmu szkoleniowego.

Realizujemy szkolenia w sposób konsultacyjny - za każdym razem powstaje szkolenie, które jest 'dostrajane' do tego, co jest kluczowe dla rozwoju kompetencji uczestników i możliwe do zastosowania już pierwszego dnia po treningu.

Kim jesteśmy

Grupa Teraz to zespół doświadczonych trenerów, konsultantów i coachów z zapleczem biznesowym i psychologicznym.

Co robimy:

  • Pracujemy dla klientów działających na różnych rynkach.
  • Wciąż podnosimy nasze kwalifikacje.

Nasza misja

to wspierać innych w budowaniu ich tożsamości zawodowej, aby chcieli i umieli osiągać cele zawodowe, a w swoim życiu satysfakcję.

Wartości Grupy Teraz:

  • Zaufanie klientów i kolegów z zespołu
  • Odpowiedzialność za efekty i konsekwencje swoich działań
  • Otwartość i kreatywność w poszukiwaniu nowych i efektywnych rozwiązań
  • Rozwój innych i siebie
  • Zdrowy rozsądek

Jesteśmy zespołem doświadczonych trenerów, konsultantów i coachów z zapleczem biznesowym i psychologicznym.
O nas | Grupa Teraz - szkolenia, coaching, narzędzia psychometryczne, doradztwo